MOTIVAČNĚ OPAKOVACÍ SEMINÁŘ - 28. A 29. SRPNA 2023

POZVÁNKA
na dvoudenní motivačně opakovací seminář
pro déle pracující instruktory PVČ
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
v rámci realizace projektu
"HASÍK CZ - PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA"

(sign. HASIK_CZ/2023/03/HZSJMK)

Realizátor:

Citadela Bruntál, z.s. a HZS Jihomoravského kraje

Finanční dotace:

MV - generální ředitelství HZS ČR

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1
(GPS: 49°20'8.026"N, 16°26'30.283"E)

Účastníci:

vybraní instruktoři PVČ - příslušníci JSDH a HZS Jihomoravského kraje
(maximální počet účastníků výcviku: 26)

Termín:

28. a 29. srpna 2023

Supervize:

plk. Ing. Jiří Pelikán, ředitel HZS Jihomoravského kraje

Info:

kpt. Mgr. Pavla Pražáková, koordinátor PVČ HZS JmK
pavla.prazakova@firebrno.cz, tel. 950630118

Lektorský tým:

Bohdan Mikulka, HZS MSK ÚO Bruntál
Štěpán Mikulka, HZS MSK ÚO Bruntál
Mgr. Miroslav Piňos, psycholog              info@hasik.cz

Další info:

- pro Vaši pohodu na výcviku doporučujeme pohodlný oděv a domácí obuv,
- ubytování zajištěno.

Výcvik je akreditován MŠMT pod č.j. MSMT- 21373/2022-2-682

Harmonogram dvoudenního motivačně opakovacího semináře

1. den semináře (pondělí 28. 8. 2023)

09:00 - 09:30

Prezence (ubytování)

 

09:30 - 10:00

Zahájení - Úvodní komunita

psycholog, lektoři HZS

10:00 - 11:00

Zhodnocení stavu projektu PVČ na školách v Jihomoravském kraji

koordinátor HZS JmK

11:15 - 13:00

Zhodnocení stavu projektu PVČ na školách v ostatních krajích ČR

koordinátor HZS JmK, lektoři

13:00 - 14:00

Oběd

 

14:00 - 16:30

Práce na škole - náměty, postřehy, zkušenosti

lektoři, koordinátor HZS JmK

16:45 - 18:30

Workshop - Praktické zkušenosti z práce na školách s dětmi 2. tříd (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

účastníci semináře

18:30 - 19:00

Večeře

 

19:30

Reflexe, autoevaluace, tabulová diskuse

účastníci semináře

2. den semináře (úterý 29. 8. 2023)

08:00 - 08:30

Snídaně

 

08:30 - 10:15

Ranní komunita - vyhodnocení námětů - dílna (workshop)

lektoři, koordinátor HZS JmK

10:30 - 12:30

Workshop - Praktické zkušenosti z práce na školách s dětmi 6. tříd (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

účastníci semináře

12:30 - 13:30

Oběd

 

13:30 - 14:30

Závěrečná komunita a ukončení semináře

lektoři, koordinátor HZS JmK

Aktuální relizace programu Hasík CZ v Jihomoravském kraji