DVOUDENNÍ MOTIVAČNĚ OPAKOVACÍ SEMINÁŘ 11. A 12. ZÁŘÍ 2020

POZVÁNKA
na dvoudenní motivačně opakovací seminář
pro déle pracující instruktory PVČ
ZLÍNSKÉHO RAJE
v rámci realizace projektu
"HASÍK CZ - PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA"

(sign. HASIK_CZ/2020/03/HZSZLK)

Realizátor:

Citadela Bruntál, z.s. a HZS Zlínského kraje

Finanční dotace:

MV - generální ředitelství HZS ČR

Místo konání:

Karolínka, Vsetínská 46
(GPS: 49°21'3.962"N, 18°14'18.562"E)

Účastníci:

vybraní instruktoři PVČ - příslušníci JSDH a HZS Zlínského kraje
(maximální počet účastníků výcviku: 26)

Termín:

11. a 12. 9. 2020

Supervize:

plk. Ing. Vít Rušar, ředitel HZS Zlínského kraje

Přihlášky a info:

por. Ing. Adam Fuksa, koordinátor PVČ HZS ZlK
Adam.Fuksa@zlk.izscr.cz, tel. 950670331

Lektorský tým:

Bohdan Mikulka, HZS MSK ÚO Bruntál
Štěpán Mikulka, HZS MSK ÚO Bruntál
Mgr. Miroslav Piňos, psycholog              info@hasik.cz

Další info:

- pro Vaši pohodu na výcviku doporučujeme pohodlný oděv a domácí obuv,
- ubytování zajištěno.

Výcvik je akreditován MŠMT pod č.j. MSMT-7816/2019-1-240

Harmonogram dvoudenního motivačně opakovacího semináře

1. den semináře (pátek 11. 9. 2020)

09:00 - 09:30

Prezence (ubytování)

 

09:30 - 10:00

Zahájení - Úvodní komunita

psycholog, lektoři HZS

10:00 - 11:00

Zhodnocení stavu projektu PVČ na školách ve Zlínském kraji

koordinátor HZS MSK

11:15 - 13:00

Zhodnocení stavu projektu PVČ na školách v ostatních krajích ČR

krajští koordinátoři PVČ

13:00 - 14:00

Oběd

 

14:00 - 16:30

Práce na škole - náměty, postřehy, zkušenosti

lektoři, koordinátor

16:45 - 18:30

Práce na škole - dílna (workshop)

účastníci semináře

18:30 - 19:00

Večeře

 

19:30

Reflexe, tabulová diskuse

účastníci semináře

2. den semináře (sobota 12. 9. 2020)

08:00 - 08:30

Snídaně

 

08:30 - 11:00

Ranní komunita - vyhodnocení námětů - dílna (workshop)

lektoři, koordinátor

11:15 - 11:30

Závěrečná komunita a ukončení semináře

lektoři, koordinátor

Aktuální relizace programu Hasík CZ ve Zlínském kraji