SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ 21. A 22. LISTOPADU 2017

POZVÁNKA
na závěrečnou část výcviku instruktorů PVČ pro
STŘEDOČESKÝ a ÚSTECKÝ KRAJ
v rámci realizace projektu
"HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA"

(sign. HASIK_CZ/2017/04/HZSSCK)

Realizátor:

Citadela Bruntál, z.s. a HZS Středočeského kraje a HZS Ústeckého kraje

Finanční dotace:

MV - generální ředitelství HZS ČR

Místo konání:

Školící středisko HZS SčK Kamenice, Korunní 2
(GPS: 49°54'19.419"N, 14°34'53.723"E)

Účastníci:

absolventi úvodního metodického kurzu (23. až 25. 10. 2017)

Termín:

21. a 22. 11. 2017

Supervize:

plk. Ing. Jan Ryšavý, náměstek ředitele HZS SČK pro úsek prevence a CNP
plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel HZS Ústeckého kraje

Info:

kpt. Ing. Hana Pinkasová - Dejlová, koordinátor PVČ HZS SčK
hana.pinkasova@sck.izscr.cz, tel. 950870255, 773778432
por. Ing. Iva Karafiátová, koordinátor PVČ HZS ÚsK
iva.karafiatova@ulk.izscr.cz, tel. 950431231

Lektorský tým:

Bohdan Mikulka, HZS MSK ÚO Bruntál
Štěpán Mikulka, HZS MSK ÚO Bruntál
Mgr. Miroslav Piňos, psycholog              info@hasik.cz

Další info:

- pro Vaši pohodu na výcviku doporučujeme pohodlný oděv a domácí obuv,
- ubytování zajištěno,
- žádoucí je každodenní dochvilnost a odchod až po ukončení všech bloků daného dne.

Výcvik je akreditován MŠMT pod č.j. 1520/2016-1-27

Harmonogram supervizního semináře

1. den semináře (úterý 21. 11. 2017)

10:30 - 11:00

Prezence

 

11:00 - 12:00

Úvodní komunita

psycholog, lektoři HZS

12:15 - 13:45

Workshop I. - část A - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 2. tříd - 1. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

13:45 - 14:30

Oběd

 

14:30 - 16:00

Workshop I. - část B - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 2. tříd - 1. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

16:15 - 17:45

Workshop II. - část A - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 2. tříd - 2. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

18:00 - 19:30

Workshop II. - část B - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 2. tříd - 2. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

19:30

Sebereflexe a autoevaluace

(frekventanti)

2. den semináře (středa 22. 11. 2017)

08:30 - 09:00

Ranní komunita a evaluace práce instruktorů - 1. cyklus

psycholog, lektoři HZS

09:00 - 10:00

Workshop III. - část A - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 6. tříd - 1. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

10:15 - 11:15

Workshop III. - část B - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 6. tříd - 1. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

11:30 - 12:30

Workshop IV. - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 6. tříd - 2. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

12:30 - 13:15

Oběd

 

13:15 - 14:00

Sebereflexe a evaluace práce instruktorů - 2. cyklus

psycholog, lektoři HZS

14:00 - 14:30

Závěrečná komunita (předání osvědčení) a ukončení semináře

psycholog, lektoři HZS

Aktuální relizace programu Hasík CZ ve Středočeském kraji


Aktuální relizace programu Hasík CZ v Ústeckém kraji