SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ 1. A 2. DUBNA 2017

POZVÁNKA
na závěrečnou část výcviku instruktorů PVČ pro
ZLÍNSKÝ KRAJ
v rámci realizace projektu
"HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA"

(sign. HASIK_CZ/2017/02/HZSKHK)

Realizátor:

Citadela Bruntál a HZS Zlínského kraje

Finanční dotace:

MV - generální ředitelství HZS ČR

Místo konání:

Karolínka, Vsetínská 46
(GPS: 49°21'3.962"N, 18°14'18.562"E)

Účastníci:

absolventi úvodního metodického kurzu (3. až 5. 3. 2017)

Termín:

1. a 2. 4. 2017

Supervize:

plk. Ing. Vít Rušar, ředitel HZS Zlínského kraje

Info:

por. Ing. Adam Fuksa, koordinátor PVČ HZS ZlK
Adam.Fuksa@zlk.izscr.cz, tel. 950670331

Lektorský tým:

Bohdan Mikulka, HZS MSK ÚO Bruntál
Štěpán Mikulka, HZS MSK ÚO Bruntál
Mgr. Miroslav Piňos, psycholog              info@hasik.cz

Další info:

- pro Vaši pohodu na výcviku doporučujeme pohodlný oděv a domácí obuv,
- ubytování zajištěno,
- žádoucí je každodenní dochvilnost a odchod až po ukončení všech bloků daného dne.

Výcvik je akreditován MŠMT pod č.j. 1520/2016-1-27

Harmonogram supervizního semináře

1. den semináře (sobota 1. 4. 2017)

09:30 - 10:00

Prezence

 

10:00 - 11:00

Úvodní komunita

psycholog, lektoři HZS

11:15 - 12:45

Workshop I. - část A - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 2. tříd - 1. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

12:45 - 13:45

Oběd

 

13:45 - 15:15

Workshop I. - část B - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 2. tříd - 1. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

15:30 - 17:00

Workshop II. - část A - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 2. tříd - 2. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

17:15 - 18:45

Workshop II. - část B - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 2. tříd - 2. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

18:45

Sebereflexe a autoevaluace

(frekventanti)

2. den semináře (neděle 2. 4. 2017)

08:30 - 09:00

Ranní komunita a evaluace práce instruktorů - 1. cyklus

psycholog, lektoři HZS

09:00 - 10:00

Workshop III. - část A - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 6. tříd - 1. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

10:15 - 11:15

Workshop III. - část B - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 6. tříd - 1. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

11:30 - 12:30

Workshop IV. - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 6. tříd - 2. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

12:45 - 13:30

Sebereflexe a evaluace práce instruktorů - 2. cyklus

psycholog, lektoři HZS

13:45 - 14:30

Závěrečná komunita (předání osvědčení) a ukončení semináře

psycholog, lektoři HZS

Aktuální relizace programu Hasík CZ v Zlínském kraji