ROZŠÍŘUJÍCÍ (NADSTAVBOVÝ) VÝCVIK 2. AŽ 4. PROSINCE 2016

POZVÁNKA
na rozšířující výcviku instruktorů PVČ
se zaměřením na střední školy pro
VŠECHNY KRAJE ČR
v rámci realizace projektu
"HASÍK CZ - VAŠE CESTY K BEZPEČÍ"

(sign. HASIK_CZ_VCB/2016/05/HZSJMK)

Realizátor:

Citadela Bruntál a HZS Jihomoravského kraje

Finanční dotace:

MV - generální ředitelství HZS ČR

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1
(GPS: 49°20'8.026"N, 16°26'30.283"E)

Účastníci:

instruktuři PVČ v programu HASÍK CZ s potřebnou praxí
(maximální počet účastníků výcviku: 26)

Termín:

2. až 4. 12. 2016

Supervize:

plk. Ing. Jiří Pelikán, ředitel HZS Jihomoravského kraje

Přihlášky a info:

kpt. Bc. Pavla Pražáková, koordinátor PVČ HZS JmK
pavla.prazakova@firebrno.cz, tel. 950630118
por. Bc. Jan Dvořák
jan.dvorak@firebrno.cz, tel. 950630166

Lektorský tým:

Bohdan Mikulka, HZS MSK ÚO Bruntál
Štěpán Mikulka, HZS MSK ÚO Bruntál
Mgr. Miroslav Piňos, psycholog              info@hasik.cz

Další info:

- pro Vaši pohodu na výcviku doporučujeme pohodlný oděv a domácí obuv,
- ubytování zajištěno,
- žádoucí je každodenní dochvilnost a odchod až po ukončení všech bloků daného dne.

Výcvik je akreditován MŠMT pod č.j. 1520/2016-1-27

Harmonogram rozšířujícího výcviku

1. výcvikový den (pátek 2. 12. 2016)

15:00 - 15:30

Prezence

 

15:30 - 16:00

Zahájení - Úvodní komunita

psycholog, lektoři HZS

16:00 - 18:00

Analýza stavu PVČ v oblasti PO a OOb na středních školách

koordinátor PVĆ, lektoři HZS

18:00 - 18:30

Večeře

 

18:30

Sebereflexe - metodika PVČ na středních školách

(frekventanti)

2. výcvikový den (sobota 3. 12. 2016)

08:30 - 09:00

Ranní komunita - reflexe

psycholog, lektoři HZS

09:00 - 09:45

Schémata programu preventivně výchovné činnosti na středních školách

lektoři HZS

10:00 - 10:30

Pedagogický přístup k žákům středních škol

psycholog

10:45 - 12:15

PVČ na střední škole - ukázkový blok I. (dílna)

lektoři HZS

12:15 - 13:15

Oběd

 

13:15 - 14:45

PVČ na střední škole - ukázkový blok II. (dílna)

lektoři HZS

15:00 - 15:45

Specifické situace - s čím se můžeme setkat a možnosti řešení (šikana, osobnostní specifika žáků ...)

psycholog

16:00 - 17:30

PVČ na střední škole - ukázkový blok III. (dílna)

lektoři HZS, psycholog

17:30 - 18:00

Večeře

 

18:00

Sebereflexe - metodika PVČ na středních školách

(frekventanti)

3. výcvikový den (neděle 4. 12. 2016)

08:30 - 09:00

Ranní komunita - reflexe

psycholog, lektoři HZS

09:00 - 09:45

Specifické situace při mimořádné údálosti (panika, trauma, strach ...)

psycholog

10:00 - 11:30

PVČ na střední škole - ukázkový blok IV. (dílna)

lektoři HZS, psycholog

11:45 - 13:00

Závěrečná komunita, organizační záležitosti a ukončení výcviku

koordinátor PVČ, lektoři HZS

Aktuální relizace programu Hasík CZ v ČR