ÚVODNÍ METODICKÝ KURZ 19. AŽ 21. ŘÍJNA 2016

POZVÁNKA
na první část výcviku instruktorů PVČ pro
LIBERECKÝ, PLZEŇSKÝ a STŘEDOČESKÝ KRAJ
v rámci realizace projektu
"HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA"

(sign. HASIK_CZ/2016/04/HZSSCK)

Realizátor:

Citadela Bruntál, z.s. a HZS Libereckého kraje, HZS Plzeňského kraje
a HZS Středočeského kraje

Finanční dotace:

MV - generální ředitelství HZS ČR

Místo konání:

Školící středisko HZS SčK Kamenice, Korunní 2
(GPS: 49°54'19.419"N, 14°34'53.723"E)

Účastníci:

příslušníci JSDH a HZS Středočeského kraje
(maximální počet účastníků výcviku: 26)

Termín:

19. až 21. 10. 2016
(termín následného semináře 15. a 16. 11. 2016)

Supervize:

plk. Ing. Jan Ryšavý, náměstek ředitele HZS SČK pro úsek prevence a CNP

Přihlášky a info:

kpt. Ing. Hana Pinkasová Dejlová, zást. koordinátora PVČ HZS SčK
hana.pinkasova@sck.izscr.cz, tel. 950870255, 773778432
por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátor PVČ HZS LbK
iva.michalickova@hzslk.cz, tel. 950470230
kpt. Mgr. Lenka Basáková, koordinátor PVČ HZS PlK
lenka.basakova@hzspk.cz, tel: 950330179

Lektorský tým:

Bohdan Mikulka, HZS MSK ÚO Bruntál
Štěpán Mikulka, HZS MSK ÚO Bruntál
Mgr. Miroslav Piňos, psycholog              info@hasik.cz

Další info:

- pro Vaši pohodu na výcviku doporučujeme pohodlný oděv a domácí obuv,
- ubytování zajištěno,
- žádoucí je každodenní dochvilnost a odchod až po ukončení všech bloků daného dne.

Výcvik je akreditován MŠMT pod č.j. 1520/2016-1-27

Harmonogram úvodního metodického kurzu

1. výcvikový den (středa 19. 10. 2016)

15:00 - 15:30

Prezence

 

15:30 - 16:00

Zahájení - Úvodní komunita

psycholog, lektoři HZS

16:00 - 17:30

Analýza stavu PVČ v oblasti PO a OO v ČR; Filozofie a principy preventivně výchovného působení na děti

lektoři HZS

17:30 - 18:30

Večeře

 

18:30 - 19:30

Integrace programu PVČ do systému školství; prostředí pro realizaci; zásady práce s dětmi

psycholog

19:30

Sebereflexe - příprava na práci na školách v rámci PVČ

(frekventanti)

2. výcvikový den (čtvrtek 20. 10. 2016)

08:30 - 09:00

Ranní komunita - reflexe

psycholog, lektoři HZS

09:00 - 09:45

Kontakt a prezentace na škole; Schémata programu preventivně výchovné činnosti

lektoři HZS

10:00 - 11:30

Skupinové a individuální rozdíly v práci s dětmi

psycholog

11:45 - 12:30

PVČ na škole - 2. třída - ukázkový blok I. (dílna)

lektoři HZS

12:30 - 13:15

Oběd

 

13:15 - 14:00

PVČ na škole - 2. třída - ukázkový blok II. (dílna)

lektoři HZS

14:15 - 15:45

Specifické situace v práci s dětmi - s čím se můžeme setkat a možnosti řešení (šikana, syndrom CAN ...)

psycholog

16:00 - 17:30

PVČ na škole - 2. třída - ukázkový blok III. (dílna)

lektoři HZS, psycholog

17:30

Sebereflexe - příprava na práci na školách v rámci PVČ

(frekventanti)

3. výcvikový den (pátek 21. 10. 2016)

08:30 - 09:00

Ranní komunita - reflexe

psycholog, lektoři HZS

09:00 - 09:45

Komunikační dovednosti v práci s dětmi

psycholog

10:00 - 11:00

PVČ na škole - 6. třída - ukázkový blok I. (dílna)

lektoři HZS, psycholog

11:15 - 12:00

Úloha motivace v práci s dětmi; Dětská asertivita

psycholog

12:00 - 12:45

Oběd

 

12:45 - 13:30

PVČ na škole - 6. třída - ukázkový blok - II. část (dílna)

lektoři HZS, psycholog

13:30 - 14:15

Závěrečná komunita a ukončení úvodního kurzu

psycholog, lektoři HZS

Aktuální relizace programu Hasík CZ v Libereckém kraji


Aktuální relizace programu Hasík CZ v Plzeňském kraji


Aktuální relizace programu Hasík CZ ve Středočeském kraji