SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ 29. A 30. LISTOPADU 2014

POZVÁNKA
na závěrečnou část výcviku instruktorů PVČ pro
MORAVSKOLSEZSKÝ a ZLÍNSKÝ KRAJ
v rámci realizace projektu
"HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA"

(sign. HASIK_CZ_ZS/2014/04/HZSCR)

Realizátor:

Citadela Bruntál a HZS Moravskoslezského kraje a HZS Zlínského kraje

Finanční dotace:

MV - generální ředitelství HZS ČR

Místo konání:

HZS MsK ÚO Frýdek - Místek, Pavlíkova 2264
(mapa    GPS: 49°39'55.327"N, 18°20'8.205"E)

Zobrazit místo HZS MsK ÚO Frýdek - Místek na větší mapě

Účastníci:

absolventi úvodního metodického kurzu (31. 10. až 2. 11. 2014)

Termín:

29. a 30. listopadu 2014

Supervize:

plk. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
náměstek ředitele HZS MsK pro úsek prevence a CNP
plk. Ing. Zdeněk Otrusina
náměstek ředitele HZS ZlK pro úsek prevence a CNP

Info:

Ing. Danuše Kratochvílová, koordinátor PVČ HZS MsK
kratochvilova@hzsmsk.cz, tel: 950 739 248
por. Ing. Adam Fuksa, koordinátor PVČ HZS ZlK
Adam.Fuksa@zlk.izscr.cz, tel. 950670331

Lektorský tým:

Bohdan Mikulka, HZS MSK ÚO Bruntál
Štěpán Mikulka, HZS MSK ÚO Bruntál
Mgr. Miroslav Piňos, psycholog              info@hasik.cz

Další info:

- pro Vaši pohodu na výcviku doporučujeme pohodlný oděv a domácí obuv,
- ubytování a částečně stravování (oběd) zajištěno,
- žádoucí je každodenní dochvilnost a odchod až po ukončení všech bloků daného dne.

Výcvik je akreditován MŠMT pod č.j. 49 437/2012-201-913

Harmonogram supervizního semináře

1. den semináře (sobota 29. 11. 2014)

09:30 - 10:00

Prezence

 

10:00 - 11:00

Úvodní komunita

psycholog, lektoři HZS

11:15 - 12:45

Workshop I. - část A - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 2. tříd - 1. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

12:45 - 13:30

Oběd

 

13:30 - 15:00

Workshop I. - část B - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 2. tříd - 1. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

15:15 - 16:45

Workshop II. - část A - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 2. tříd - 2. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

17:00 - 18:30

Workshop II. - část B - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 2. tříd - 2. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

18:30

Sebereflexe a autoevaluace

(frekventanti)

2. den semináře (neděle 30. 11. 2014)

08:30 - 09:00

Ranní komunita a evaluace práce instruktorů - 1. cyklus

psycholog, lektoři HZS

09:00 - 10:00

Workshop III. - část A - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 6. tříd - 1. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

10:15 - 11:15

Workshop III. - část B - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 6. tříd - 1. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

11:30 - 12:30

Workshop IV. - Praktické zkušenosti z práce s dětmi 6. tříd - 2. hodina (ukázky bloků, metodika, zkušenosti, diskuse)

lektoři HZS, psycholog

12:30 - 13:15

Oběd

 

13:15 - 14:00

Sebereflexe a evaluace práce instruktorů - 2. cyklus

psycholog, lektoři HZS

14:00 - 14:30

Závěrečná komunita (předání osvědčení) a ukončení semináře

psycholog, lektoři HZS

Aktuální relizace programu Hasík CZ v Moravskoslezském kraji


Aktuální relizace programu Hasík CZ v Zlínském kraji