UKÁZKOVÝ ROZŠÍŘUJÍCÍ (NADSTAVBOVÝ) VÝCVIK 19. AŽ 21. BŘEZNA 2014

POZVÁNKA
na ukázkový rozšířující výcvik instruktorů PVČ
se zaměřením na střední školy
IMZ PRO KOORDINÁTORY PVČ HZS KRAJŮ
v rámci realizace projektu
"HASÍK CZ - VAŠE CESTY K BEZPEČÍ"

Realizátor:

MV - generální ředitelství HZS ČR, HZS Jihomoravského kraje
a Citadela Bruntál

Místo konání:

HZS JmK - Školící středisko Tišnov, Cihlářská 1
(mapa    GPS: 49°20'8.026"N, 16°26'30.283"E)

Zobrazit místo HZS JmK - Školící středisko Tišnov na větší mapě

Účastníci:

koordinátoři PVČ HZS krajů celé ČR

Termín:

19. až 21. 3. 2014

Supervize:

plk. Ing. Jiří Pelikán, ředitel HZS Jihomoravského kraje

Přihlášky a info:

kpt. Bc. Pavla Pražáková, koordinátor PVČ HZS JmK
pavla.prazakova@firebrno.cz, tel. 950630118
por. Bc. Jan Dvořák
jan.dvorak@firebrno.cz, tel. 950630166

Lektorský tým:

Bohdan Mikulka, HZS MSK ÚO Bruntál
Štěpán Mikulka, HZS MSK ÚO Bruntál
Mgr. Miroslav Piňos, psycholog              info@hasik.cz

Další info:

- pro Vaši pohodu na výcviku doporučujeme pohodlný oděv a domácí obuv,
- ubytování zajištěno,
- žádoucí je každodenní dochvilnost a odchod až po ukončení všech bloků daného dne.


PROGRAM
IMZ s koordinátory PVČ HZS krajů

č.j.: MV- 25741-1/PO-OKR-2014

středa 19. 3. 2014

13:00 - 13:15

Prezence

 

13:15 - 13:30

Zahájení zaměstnání

Mgr. Tilcerová

13:30 - 14:30

Aktuality v PVČ

Mgr. Tilcerová, Mgr. Šiman

14:30 - 15:15

Práce s portálem Asociace „Záchranný kruh“

Hutta

15:15 - 15:30

Přestávka

 

15:30

Ukázkový rozšířující výcviku

Citadela Bruntál

Harmonogram ukázkového rozšířujícího výcviku
(sign. HASIK_CZ_SS/2014/01/HZSCR)

1. výcvikový den (středa 19. 3. 2014)

15:30 - 16:00

Zahájení - Úvodní komunita

psycholog, lektoři HZS

16:00 - 18:00

Analýza stavu PVČ v oblasti PO a OOb na středních školách

koordinátor PVĆ, lektoři HZS

18:00 - 18:30

Večeře

 

18:30

Sebereflexe - metodika PVČ na středních školách

(frekventanti)

2. výcvikový den (čtvrtek 20. 3. 2014)

08:30 - 09:00

Ranní komunita - reflexe

psycholog, lektoři HZS

09:00 - 09:45

Schémata programu preventivně výchovné činnosti na středních školách

lektoři HZS

10:00 - 11:00

Pedagogický přístup k žákům středních škol

psycholog

11:15 - 12:45

PVČ na střední škole - ukázkový blok I. (dílna)

lektoři HZS

12:45 - 13:30

Oběd

 

13:30 - 15:00

PVČ na střední škole - ukázkový blok II. (dílna)

lektoři HZS

14:15 - 15:15

Specifické situace - s čím se můžeme setkat a možnosti řešení (šikana, osobnostní specifika žáků ...)

psycholog

15:30 - 17:00

PVČ na střední škole - ukázkový blok III. (dílna)

lektoři HZS, psycholog

17:00 - 17:30

Večeře

 

17:30

Sebereflexe - metodika PVČ na středních školách

(frekventanti)

3. výcvikový den (pátek 21. 3. 2014)

08:30 - 09:00

Ranní komunita - reflexe

psycholog, lektoři HZS

09:00 - 10:00

Specifické situace při mimořádné údálosti (panika, trauma, strach ...)

psycholog

10:15 - 11:45

PVČ na střední škole - ukázkový blok IV. (dílna)

lektoři HZS, psycholog

12:00 - 13:30

Závěrečná komunita, organizační záležitosti a ukončení výcviku

koordinátor PVČ, lektoři HZS