DVOUDENNÍ MOTIVAČNĚ OPAKOVACÍ SEMINÁŘ 26. a 27. KVĚTNA 2012

POZVÁNKA
na dvoudenní motivačně opakovací seminář
pro déle pracující instruktory PVČ
MORAVSKOLSEZSKÉHO KRAJE
v rámci realizace a rozvoje projektu
"HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA"

(sign. HASIK_CZ/2012/02/HZSMSK)

Realizátor:

HZS Moravskoslezského kraje a Citadela Bruntál

Místo konání:

Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele
(mapa    GPS: 49°50'8.602"N, 17°42'45.22"E)

Účastníci:

vybraní instruktoři PVČ - příslušníci SDH a HZS Moravskoslezského kraje
(maximální počet účastníků: 50)

Termín:

26. a 27. května 2012

Supervize:

plk. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D.
náměstek ředitele HZS MsK pro úsek prevence a CNP

Přihlášky a info:

por. Ing. Václav Komárek
krajský koordinátor PVČ - odbor OOb KŘ HZS MsK
vaclav.komarek@hzsmsk.cz, tel. 950739243
por. Ing. Martin Pliska
metodik PVČ - odbor prevence KŘ HZS MsK
martin.pliska@hzsmsk.cz, tel. 950730128

Lektorský tým:

Ing. Václav Komárek, koordinátor PVČ HZS MSK
Bohdan Mikulka, HZS MSK ÚO Bruntál
Mgr. Miroslav Piňos, psycholog              info@hasik.cz

Další info:

- pro Vaši pohodu na výcviku doporučujeme pohodlný oděv a obuv,
- celodenní strava a ubytování zajištěno.

Součástí semináře je rovněž neformální setkání koordinátorů PVČ HZS krajů zapojených do programu "Hasík CZ".
(pořádá Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ve spolupráci s občanským sdružením Citadela Bruntál)

Harmonogram dvoudenního motivačně opakovacího semináře

1. den

09:00 - 09:30

Prezence (ubytování)

 

09:30 - 10:00

Zahájení - Úvodní komunita

psycholog, lektoři HZS

10:00 - 10:30

Slovo náměstka ředitele HZS MsK pro úsek prevence a CNP

Ing. Pokorný, Ph.D.

10:30 - 11:00

Zhodnocení stavu projektu PVČ na školách v Moravskoslezském kraji

koordinátor HZS MSK

11:15 - 13:00

Zhodnocení stavu projektu PVČ na školách v ostatních krajích ČR

krajští koordinátoři PVČ

13:00 - 14:00

Oběd

 

14:00 - 16:30

Práce na škole - náměty, postřehy, zkušenosti

lektoři, koordinátor

16:45 - 18:30

Práce na škole - Workshop (dílna)

účastníci semináře

18:30 - 19:00

Večeře

 

19:30

Reflexe, tabulová diskuse

účastníci semináře

2. den

08:00 - 08:30

Snídaně

 

08:30 - 11:00

Ranní komunita - vyhodnocení námětů

lektoři, koordinátor

11:15 - 11:30

Závěrečná komunita a ukončení kurzu

lektoři, koordinátor

Aktuální relizace programu Hasík CZ v Moravskoslezském kraji