VÝSLEDKY TŘINÁCTÉHO ROČNÍKU FOTOSOUTĚŽE

„HASIČI PŘED I ZA OBJEKTIVEM 2017"

Fotografický klub HAFOK a Česká asociace hasičských důstojníků již potřinácté vyhlásili fotosoutěž „Hasiči před i za objektivem".
Fotosoutěže, jejímž partnerem je preventivně výchovný portál www.hasik.cz, se mohli zúčastnit fotografující hasiči i fotoamatéři z řad široké veřejnosti z České republiky i ze Slovenska.

ALBUM
KATEGORIE
A
požáry
ALBUM
KATEGORIE
B
ostatní zásahy
ALBUM
KATEGORIE
C
výcvik
ALBUM
KATEGORIE
D
život na stanici

Po uzávěrce fotosoutěže, která byla stanovena na 31. srpna 2017, proběhlo od 5. řijna 2016 do 31. října 2017 veřejné internetové hlasování a následně posouzení a vyhodnocení fotografií odbornou komisí.

Informace o průběhu fotosoutěže naleznete rovněž na webu www.ordinaryangels.net.


KATEGORIE    A - POŽÁRY

1. místo
Ing. Tomáš Lach
   
2. místo
Štěpán Mikulka
       3. místo
Martin Šíbl
Čestné uznání
Jakub Kozák

KATEGORIE    B - OSTATNÍ ZÁSAHY

1. místo
Martin Šíbl
   
2. místo
Štěpán Mikulka
       3. místo
Martin Pacík

KATEGORIE    C - VÝCVIK

1. místo
Jan Enčev
   
2. místo
Michal Šafus
       3. místo
Stanislav Grim
Čestné uznání
Jan Kostík

KATEGORIE    D - ŽIVOT NA STANICI

1. místo
Štěpán Mikulka
   
2. místo
Bohunka Mikulková
       3. místo
Michal Šafus

INTERNETOVÉ HLASOVÁNÍ

   
Celkový vítěz
a vítěz kategorie A
Michal Šafus
154 hlasů
(celkem hlasovalo 432)

       Vítěz kategorie B
Michal Šafus
70 hlasů
(celkem hlasovalo 203)

   
Vítěz kategorie C
Kateřina Vlčková
79 hlasů
(celkem hlasovalo 256)

       Vítěz kategorie D
Martin Janoš
63 hlasů
(celkem hlasovalo 175)

UPOZORNĚNÍ NA VYŘAZENÍ FOTOGRAFIÍ ZE SOUTĚŽE

Organizátor fotosoutěže si dle propozic vyhradil právo posoudit jednotlivé sporné situace, nastalé v průběhu internetového hlasování a byl oprávněn rozhodnout o vyloučení účastníků fotosoutěže (vyřazení fotografie), u nichž bylo dáno důvodné podezření, že při hlasování uplatnili nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.
U fotografií (kategorie/číslo) A/026 “Poručíme dešti” (553 hlasů) a D/012 “…tebe taky zvládnu!” (473 hlasů) má organizátor důvodné podezření na podvodné hlasování!
U obou fotografií je extrémní počet přidělených hlasů (a z tohoto důvodu i celkový počet hlasů v daných kategoriích) nereálný. A to jak s přihlédnutím k disproporcionalitě vzhledem k počtu hlasů u ostatních fotografií, tak k extrémnímu počtu hlasů v dotčených kategoriích ve srovnání s předcházejícími ročníky fotosoutěže.
Z těchto důvodů využil organizátor (poprvé v historii fotosoutěže) svého práva a obě výše uvedené fotografie vyřadil a jejich autory ze soutěže vyloučil. Hlasy přiřazené k těmto fotografiím byly z celového počtu hlasů odečteny.