VÝSLEDKY ŠESTÉHO ROČNÍKU FOTOSOUTĚŽE

„HASIČI PŘED I ZA OBJEKTIVEM 2010“

Hasiči HZS Moravskoslezského kraje ÚO Bruntál pod záštitou České asociace hasičských důstojníků vyhlásili v roce 2010 fotosoutěž, které se mohli zúčastnit všichni fotoamatéři i profesionálové z řad profesionálních i dobrovolných hasičů, v kategoriích:

KATEGORIE
A
požáry
KATEGORIE
B
ostatní zásahy
KATEGORIE
C
výcvik
KATEGORIE
D
život na stanici

Vážení hasiči a především hasičští fotografové. Mám tu čest vám jménem pořadatelů fotosoutěže „Hasiči před i za objektivem“ oznámit letošní výsledky. Dovolte mi však nejdříve několik řádků, abyste si mohli udělat představu o tom, jak letos vše probíhalo.

Do letošního ročníku fotosoutěže bylo zasláno více než sto fotografií, a to i přes tu skutečnost, že se soutěže letos zúčastnil pouze jediný člen (členka) početného bruntálského hasičského fotoklubu HAFOK (ten svými pracemi fotosoutěž v minulých letech významně dotoval, co se počtu prací týče). Tato skutečnost nám udělala opravdu velikou radost. Především nás však potěšilo to, že se objevilo mnoho nových autorů. Jsme si dobře vědomi skutečnosti, že není nic jednoduchého zaslat své snímky k ohodnocení fotografovi takového formátu, jako je pan Jindřich Štreit. Nicméně asi není jiné cesty, jak zjistit, jestli ono naše fotografické snažení někam vede či nikoliv, i když nejdůležitější je samozřejmě radost z tvorby a samotného fotografování.

Možná leckdo namítne, že fotografií je dnes plný internet, ale ambice naší fotosoutěže a fotografického kalendáře, jehož prostřednictvím se snažíme naše společné řemeslo přiblížit a prezentovat veřejnosti, jsou ještě trochu jiné. Byli bychom totiž rádi, aby ohodnocené a publikované snímky měli v sobě, jak pan Štreit občas říkává, také nějaké to HLEDÁNÍ a SDĚLENÍ. Myslíme si, že se i toto poslání daří v posledních letech stále více naplňovat, jelikož i pan Štreit každoročně naše hasičské fotografické snažení hodnotí velmi kladně. Nutno však dodat, že jeho hodnocení snímků je díky této skutečnosti rok od roku obtížnější a čas věnovaný výběru vítězných fotografií se stále prodlužuje. Pokud by byl skutečně velký zájem sejít se a prodiskutovat s mistrem důvody jeho letošní volby atd., je možné se s ním v nějakém vhodném termínu sejít – není proti a určitě by to stálo za to.

Jindřich Štrajt

Teď už ale pojďme k dlouho očekávaným výsledkům.

KATEGORIE    A - POŽÁRY

1. místo
Petrák Martin
   
2. místo
Novotný Vojtěch
       3. místo
Marosz Matěj

KATEGORIE    B - OSTATNÍ ZÁSAHY

1. místo
Sehnal Jiří
   
2. místo
Cajthaml František
       3. místo
Hadravský Marek

KATEGORIE    C - VÝCVIK

1. místo
Ing. Klos Tomáš
   
2. místo
Brož Filip
       3. místo
Janota Luboš
čestné uznání
Sieglová Dáša

KATEGORIE    D - ŽIVOT NA STANICI

1. místo
Hrdlička Michal
   
2. místo
Knittel Tomáš
       3. místo
Palko Dalibor

Na závěr mi dovolte malé poděkování.
Jménem organizátorů fotosoutěže "Hasiči před i za objektivem" (Šesták, Šíbl, Mikulka) bych chtěl poděkovat za hojnou účast zúčastněným autorům, za mediální podporu hasičskému serveru www.pozary.cz a za nezbytnou finanční, propagační i jinou podporu patronům soutěže, kterými jsou Česká asociace hasičských důstojníků, HZS Moravskoslezského kraje a preventivně výchovný web www.hasik.cz.
Za vynikající lidský i odborný přístup pak patří naše velké díky panu Jindřichu Štreitovi.
V roce 2011, již v sedmém ročníku naší fotosoutěže, se budeme těšit s vámi všemi nashledanou. Dobré světlo.

text: Štěpán Mikulka  *  fotoalba: Ondřej Mikulka