NAPSALI O NÁS ...

"Bruntálští hasiči zavítali do školy v Karlovicích"

Zdroj: Bruntálský a krnovský deník, 17.4.2008

Karlovice - Základní školu v Karlovicích navštívili ve středu 16. dubna profesionální hasiči z územního odboru Bruntál, pracoviště ochrany obyvatelstva a odboru prevence.

Se žáky druhé a šesté třídy besedovali o požární ochraně v rámci programu nazvaného Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

„V jednotlivých tematických blocích se hasiči formou her a praktických ukázek zaměřili na výstroj a výzbroj hasičů, používání telefonní linky tísňového volání. Hasiči děti naučili, jak správně nahlásit požár na tísňová čísla 150 a 112 a co dělat, když na kamarádovi hoří oblečení, jaké jsou základní zásady první pomoci,“ řekl profesionální záchranář Patrik Mana.

Zato, že se školáci aktivně podíleli na výukovém programu obdrželi v závěru setkání od hasičů mnoho propagačně-výchovných materiálů, jako třeba omalovánky, vystřihovánky, pexesa a samolepky s hasičskou tématikou. „Výchova dětí probíhá pod záštitou draka Hasíka a agentury Citadela Bruntál,“ podotknul Patrik Mana.

Autor: Karel Janček
deník.cz


BYLO K VIDĚNÍ V TV ...


Hasík na táboře
/ Bruntál / 20. 8. 2008 /


Přehrát video      Stáhnout

 
Děti v Krnově zachránily dům
/ Krnov / 5. 6. 2008 /


Přehrát video      Stáhnout


Hasiči učí ve škole "hasičinu"
/ Bruntál / 18. 4. 2008 /


Přehrát video      Stáhnout

 
HASÍK - protipožární prevence
/ Karviná / 14. 3. 2008 /


Přehrát video      Stáhnout


NAPSALI O NÁS ...

"Dráček Hasík reprezentuje Bruntál i v dalších krajích"

Zdroj: Náš Domov, č. 9/2007, ročník XVIII

Preventivně výchovný program, který vznikl před více než jedenácti lety na tehdejší stanici HZS Bruntál, a jehož logem je dnes již celorepublikově známý dráček Hasík, nese výstižný název „Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“.

Jeho nositelem je od roku 2000 občanské sdružení Citadela Bruntál a hlavními realizátory jsou bruntálští profesionální hasiči Bohdan a Štěpán Mikulkovi a psycholog Miroslav Piňos.

Hlavním cílem programu je odborně připravit profesionální a dobrovolné hasiče, ale i pedagogy škol, na preventivně výchovnou činnost ve školách. Jednotlivá témata z oblasti požární ochrany („Nauč se přivolat pomoc“, „Co dělat, když hoří u nás doma“, „Co dělat, když na mě hoří oblečení“, „Zásady první pomoci při popáleninách“ apod.) a ochrany obyvatelstva („Co je to varovný signál a co dělat, když jej uslyším“, „Co dělat, když bude nařízena evakuace“, „Jak se budu chránit při úniku nebezpečných látek“ apod.) jsou obsahově i metodicky přizpůsobena věkovým skupinám žáků, na které je program zaměřen - tedy žákům druhých a šestých ročníků základních škol.

K rozvoji programu výraznou měrou přispěla i úzká spolupráce s Krajským ředitelstvím HZS Moravskoslezského kraje a od roku 2006 se stal součástí krajské „Koncepce preventivně výchovné činnosti“. Letos se úspěšně systémově šíří i do kraje Olomouckého a Jihomoravského a je využíván i v některých dalších okresech na Moravě i v Čechách. O jeho realizaci projevil nově zájem i Hasičský a záchranný sbor Slovenské republiky.

Počátečním impulzem pro vznik programu byla stáž bratrů Mikulků na hasičské stanici v kanadské Ottawě v roce 1995, na které získali důležité poznatky a informace. Po jejich návratu domů vznikl s podporou tehdejšího ředitele HZS Bruntál Ing. Jiřího Horáčka první náčrt programu, ušitého na míru našim podmínkám. A co by tým realizátorů dnes odpověděl na otázku co dělají hasiči v České republice pro děti?

„Známým symbolem programu se stal dráček Hasík, který od počátku provází naše aktivity, materiály i celou řadu vydaných publikací. Jsme přesvědčeni, že program dospěl do fáze, kdy je mnohem systémovější, ucelenější a efektivnější než ten, který nám byl původně v Kanadě představen. Je školami hojně využíván a pozitivně přijímán a dětem se líbí. To vše nás velice těší.“

Podrobněji se s programem dráčka Hasíka, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, můžete seznámit na internetové prezentaci www.hasik.cz.

(zr)


"Deset let s dráčkem Hasíkem ve znaku"

Zdroj: Bruntálský kurýr, č. 56/2005
Autor: Bohdan Mikulka, Petr Anderle

BRUNTÁL - Občanské sdružení Citadela Bruntál vzniklo v roce 1997 a od té doby realizuje programy primární prevence závislostí a společensky nežádoucích jevů. Od roku 2000 vzalo “pod svá křídla” rovněž program z oblasti prevence v požární ochraně, který se postupně šíří do všech koutů republiky a právě v tomto roce slaví své desáté výročí vzniku.

Rokem narození programu “Výchova dětí v oblasti požární ochrany” by se dal stanovit rok 1995. V tomto roce se bruntálští hasiči Bohdan a Štěpán Mikulkové setkali s člověkem, který jim položil prostou otázku: “Co dělají hasiči v Čechách pro děti?”. Možná vás napadne, proč se tak zvláštně ptal … Jednalo se totiž o hasičského důstojníka z kanadské Ottawy. A ne ledajakého! Byl to člověk, který stál přímo u zrodu preventivně - výchovného programu provincie Ontario, o samotného “otce” psa Sparkyho, který je symbolem kanadských hasičů dodnes.

A co hasiči odpověděli? Před pár lety by bylo o čem povídat. Jenomže se psal rok 1995 a to už byla ona pomyslná vanička vylitá, i se všemi hodnými dětmi minulého, jinak neblahého režimu. Nezbývalo, než přiznat, že v podstatě žádná koncepce výchovy u nás neexistuje a pokud se něco děje, tak spíše formou nadšenců z řad dobrovolných hasičů.

Kanaďan ovšem byl dalek pošklebkům a chytráckým radám a udělal hasičům šlechetnou nabídku - stáž v Kanadě. A tak se jelo. Není ovšem možné pominout významnou pomoc ing. Jirky Horáčka, nynějšího ředitele HZS Olomouckého kraje. Ten byl a je velkým příznivcem všech snah o výchovu dětí a obyvatelstva vůbec a také se zasadil o realizaci této cesty.

Na stáži se sbírali důležité poznatky a informace, a po návratu domů vznikl první náčrt programu. Nutno dodat, že nebylo účelem ani záměrem kopírovat koncepci programu z jiné země. Navíc to ani vzhledem k velikým rozdílnostem obou zemí nebylo možné. Jedinou možností bylo vytvoření vlastního programu ušitého na míru našim podmínkám. Ing. Horáček měl plány větší a to bylo moc dobře. Bratrům Mikulkovým nabídl finanční záštitu, pokud bude mít program řádnou koncepci a bude použitelný ve velkém měřítku. Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD), jíž byl a stále i je ing. Horáček presidentem, opravdu poskytla obnos potřebný na vývoj a zhmotnění prvního koncepčního programu výchovy dětí - tedy zatím pouze na tisk příručky, která nese název “Výchova dětí v oblasti požární ochrany” a je nosným pilířem celého programu. Jedná se o jakousi učebnici pro ty, kteří budou v přímém kontaktu s dětmi - pro tzv. aktivisty. Tvorbě programu předcházely konzultace s řediteli škol, s učiteli, probíhal monitoring ve třídách, opravovalo se, vynechávalo a zase připisovalo… Byla to náročná, zdlouhavá, ale velmi zajímavá práce. Nutno také dodat, že pokud hovoříme o realizaci, neponechali hasiči nic náhodě a navázali pracovní kontakt s psychologem Mgr. Miroslavem Piňosem. Ten dohlížel na pedagogickou a psychologickou správnost obsahu programu a publikací a stal se nedílnou součástí realizačního týmu už nastálo. V následujícím roce se (opět za podpory ČAHD) podařilo vypracovat další příručku. Příslušník z řad hasičů který si ji pečlivě nastuduje a projde řádným výcvikem, by měl být schopen vyškolit skupinu aktivistů a efektivně koordinovat jejich činnost. Kromě těchto publikací souběžně vznikaly (a vznikají) další a další drobnosti jako pexesa, slepovačky, obrázky, omalovánky.

Zde je asi na místě říci, jaká je koncepce programu. Velmi zjednodušeně lze konstatovat, že vše začíná pozvánkou na odborný výcvik, který obnáší nejprve třídenní blok náročného výcviku a zhruba po měsíci další dvoudenní seminář. V době mezi těmito bloky si účastníci vyzkouší nabyté znalosti a dovednosti z prvních tří dnů přímo ve škole.

A jak vypadá schéma výuky na školách? Opět velmi zjednodušeně - žáci se setkají s programem dvakrát, a to na prvním stupni a na stupni druhém. Na obou stupních žáci absolvují po dvou oddělených hodinách, takže celkem se s hasiči setkají čtyřikrát. Každá hodina je navíc rozdělena do několika bloků. Jako poslední (alternativní) setkání může následovat návštěva hasičské stanice.

Dokončením druhé příručky byla kostra programu hotova a zbývalo mu vdechnout život. Pokud hovoříme o vdechování života, myslíme tím nejen získání podpory kolegů a nadšenců a jakési propagace, ale také veledůležité podpory finanční. Za podpory ing. Jiřího Horáčka proto proběhl pilotní kurz, jehož záměrem bylo program zviditelnit, oznámit, že je na světě a přizváním zástupců MV - generálního ředitelství HZS ČR potažmo získat příslib finanční záštity do budoucna. Zástupcům generálního ředitelství se program líbil a podle jejich slov hodně. Jen jaksi ty finance prý si realizátoři mají získat, kde budou chtít. Z tohoto důvodu vstoupil v roce 2000 program pod ochranná křídla občanského sdružení Citadela Bruntál, do té doby operujícího na poli prevence společensky nežádoucích jevů. A tak se rozjel kolotoč vypisování projektů, tvorby dalších a dalších materiálů, dotisků, kurzů a školení a program se roztáhnul do šíře. V našem regionu pokryl většinu větších škol a v rámci Moravskoslezského kraje a celé republiky jsou jich desítky. Úspěšná spolupráce s ředitelstvím HZS Moravskoslezského kraje je důkazem životnosti a perspektivy programu v našem kraji. Nelze pominout ani kraj Olomoucký, kde program nalezl velkou podporu a kde mají tyto prospěšné aktivity také zelenou.

V současnosti je generálním ředitelstvím HZS do škol v celé ČR distribuována příručka pro pedagogy základního školství (navíc doplněna dvěma videokazetami) a ve stádiu rozpracování je příručka pro učitele středních škol. Autory publikací jsou obět bruntálští realizátoři programu, kteří věří, že se téma prevence v oblasti požární ochrany a vůbec ochrany obyvatelstva brzy stane součástí našeho školství. V minulém roce získal program akreditaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a tak to vypadá, že práce bude dost a dost.

Právě v těchto dnech rovněž probíhá korespondenční soutěž pro děti do 12 let, která pravidelně vychází v Bruntálském a krnovském deníku a pro úspěšné řešitele je připravena spousta hodnotných cen. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne ve středu 1. 6. 2005 na bruntálském zámku v rámci výstavy "Hasiči včera a dnes".

Takže, co by tým realizátorů dnes, po desíti letech, odpověděl na otázku kanadského kolegy, co dělají hasiči v České republice pro děti? “Známým symbolem programu se stal dráček Hasík, který už léta provází naše aktivity, materiály i publikace. Jsme přesvědčeni, že program dospěl po deseti letech do fáze, kdy je mnohem systémovější, ucelenější a efektivnější než ten, který nám byl původně v Kanadě představen a to nás velice těší”.

Nezbývá než si přát aby i nadále hasiči byli vzorem cti, píle a obětavosti nejen pro děti, ale i pro všechny obyvatele naší republiky. Program pracuje nezištně a ve prospěch všech pomáhá toto přání měnit ve skutečnost.

Pozn.: Podrobný popis systému programu lze nalézt na www.hasik.cz


"Výchova dětí v oblasti požární ochrany"

Zdroj: časopis 150 HOŘÍ, č. 2/2003
Autor: prap. Štěpán Mikulka, HZS Moravskoslezského kraje - územní odbor Bruntál (foto archiv autora)

Program k výchově dětí v oblasti požární ochrany začal vznikat za podpory ČAHD (Česká asociace hasičských důstojníků) v roce 1996 na půdě tehdejšího HZS okresu Bruntál. Spolu s bratrem Bohdanem jsem se stal jeho autorem.

Zkušenost z Kanady

Počátečním impulsem pro vznik celého projektu se stala stáž příslušníků HZS okresu Bruntál v kanadských městech Ancasteru a Kanatě (provincie Ontario). Stáž byla zprostředkována hasičem Jiřím Stanislavem a velkou podporu našla také u současného prezidenta ČAHD pplk. Ing. Jiřího Horáčka. Ten nám později pomohl zajistit prostředky pro vydání tří publikací, zabývajících se tematikou výchovy dětí, přičemž na první z nich se sám také aktivně podílel.

V Kanadě to bylo vůbec poprvé, kdy jsme měli možnost spatřit opravdu velmi moderně koncipovaný a komplexní výukový program pro školní mládež. Byli jsme notně překvapeni, neboť do té doby jsme neměli možnost nic podobného shlédnout. Tehdy nás asi poprvé napadlo, že bychom se mohli o něco podobného pokusit sami. Kanada se řadí ke státům, které školní požární prevenci s úspěchem využívají již mnoho let, a kde již dávno hasiči akceptují skutečnost, že investice do této oblasti požární prevence mají pro svou efektivitu mnohonásobnou návratnost. Současný stav školní požární prevence v Kanadě je velmi dobrý, ale začátky také nebyly nijak jednoduché.

Po návratu do republiky jsme shromáždili veškeré dostupné místní i zahraniční materiály, zabývající se preventivní tématikou, a dali se do práce. Bylo nám jasné, že celý program nelze aplikovat na naše podmínky bez nejrůznějších adaptací. Největší rozdíly jsme očekávali především v materiálně-technickém zajištění programu.

První kroky

Do roku 1998 probíhalo zkušební ověřování vznikajícího programu na několika školách základního i speciálního typu a tvorba metodiky práce s dětmi. Začala vznikat pilotní publikace, která popisuje celý systém výuky. Vyšla v roce 1998, kdy jsme již přibližně tři roky čerpali zkušenosti přímo v terénu. Na nečisto zpracovaný program jsme totiž aplikovali při výuce všech ročníků jedné z bruntálských základních škol. Smyslem našeho počínaní bylo navázání úvodních kontaktů s pedagogy, získání je pro naši věc a hlavně určení cílové skupiny dětí. Na základě našich poznatků byl následně celý program rozdělen do několika rovin a cyklů podobně, jako je tomu například v Anglii.

V roce 1998 také vzniká úvodní ze tří publikací s názvem „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“. Ke vzniku této i následujících publikací přispěl velkou měrou dětský psycholog Miroslav Piňos (ze sdružení Citadela, o.s. - dobrovolného, nezávislého a nepolitického sdružení, které sdružuje laickou i odbornou veřejnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů), bez jehož vstupů by nebyl preventivní program komplexní. Důvod následující velmi úzké spolupráce s Citadelou byl prostý. Mezi „protidrogovými“ programy, probíhajícími rovněž na základních školách a programy „požárněpreventivními“ existují nejrůznější, logicky vyplývající paralely. Hlavním důvodem však byla skutečnost, že jsme si i přes předchozí dlouholetou práci s dětmi netroufli na to, abychom vyrazili mezi děti bez předchozí, a podle našeho názoru nezbytné, „pedagogicko-psychologické“ přípravy.

V současné době jsme se stali členy o.s. Cidatela také my, což nám mimo jiné nabízí širší možnosti v oblastech získávání grantů atd. Dnes je toto sdružení rozděleno na dvě rovnocenné sekce, a to na sekci „požárněpreventivní“ a sekci „protidrogovou“.

Akivity se rozšiřují

Postupně začala vznikat druhá publikace a současně se uskutečnilo několik propagačních akcí v tisku i na veřejnosti. Za zmínku určitě stojí soutěž na pokračování, která vycházela v místním týdeníku, kdy vyhlášení a ocenění vítězů proběhlo přímo na bruntálském náměstí v rámci Dne záchranářů. Za přítomnosti našeho maskota - draka Hasíka, který je pro svůj vzhled, ale hlavně velikost u dětí velmi oblíben, byli výherci odměněni atraktivními cenami. Těmito a podobnými akcemi se snažíme naši profesi ještě více dostávat do povědomí našich spoluobčanů.

Období mezi vydáním obou knih bylo dále vyplněno tvorbou nezbytných propagačních materiálů, které během výuky hojně využíváme nejen k odměňování dětí, ale i k současnému působení na jejich rodiče. Tyto materiály jsme často získávali z velmi improvizovaných zdrojů. Jelikož i ty jsme brzy vyčerpali, bylo nutné hledat jiná řešení. Pomyslný trn z paty nám vytrhla opět ČAHD, která schválila projekt, z jehož prostředků bylo možno financovat několik nápadů našich kolegů. Právě díky jejich ochotě udělat něco navíc vznikla kolekce nejrůznějších propagačních materiálů (omalovánky, pexesa, slepovánky, kalendáře, samolepky, atd.). Škoda jen, že tito naši kolegové a vůbec všichni, kdo se zabývají tvorbou podobných materiálů, nemají většinou příležitost pozorovat, s jakým nadšením jsou jejich výtvory dětmi přijímány.

Další publikace

Na přelomu let 1999 a 2000 konečně vznikla publikace druhá, s poněkud komplikovaným názvem „Metodika výuky aktivistů pro výchovu dětí v oblasti požární ochrany (příručka pro instruktory)“. Z jejího úvodu lze pro doplnění citovat: „... cítili jsme potřebu vydat knihu ušitou na míru instruktorům, kteří by mohli rozšířit působnost tohoto preventivního programu do dalších koutů naší země. Výhledově je též plánováno vydání praktické „terénní příručky“, určené přímo aktivistům – dobrovolníkům, kteří školní zařízení přímo navštěvují...“.

Zatím poslední publikace byla vydána na sklonku roku 2000. Nese název „Výchova dětí v oblasti požární ochrany (plánovací záznamník)“. Je to vlastně „terénní“ příručka, třídní kniha a plánovací kalendář v jednom. Je určena pro ty, kterým je naše pojetí požární prevence sympatické a naleznou v sobě chuť a odvahu pracovat s dětmi. Záznamník obsahuje nejen prakticky využitelné rady, usnadňující práci v terénu, ale také kompletní osnovu výuky, doplněnou o několik nových vstupů z oboru pedagogiky a dětské psychologie a stěžejní body jednotlivých témat, které se mohou během výkladu ve škole hodit. Tuto poslední publikaci jsme koncipovali tak, aby byla vhodná k archivaci a tím usnadňovala evidenci navštěvovaných škol, evidenci odučených hodin, a současně umožňovala lepší orientaci nově nastupujícím aktivistům.

Touto, v pořadí třetí publikací, se stal celý program „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a prevence“ kompaktním a již nic nebrání jeho zavádění do praxe.

Výchova dnes

V současné době se zaměřujeme na rozšíření působnosti programu. V tomto duchu byl uskutečněn například pilotní lektorský kurz v Olomouckém kraji, jehož někteří účastníci dnes mají své první kroky mezi školáky za sebou. Na tomto kurzu vyšlo rovněž najevo, že by bylo ideální zřídit na stanicích HZS ČR nové zařazení, jehož hlavní náplní by měl být kontakt s veřejností zaměřený především na školní požární prevenci.

Kurzu v Olomouci se zúčastnila také pplk. Mgr. Dagmar Rožničková z MV-generálního ředitelství HZS ČR, která zde přednášela o možnostech získávání finančních prostředků. Těchto informací jsme v loňském roce využili a za podpory ředitele HZS Moravskoslezského kraje plk. Ing. Zdeňka Nytry se nám podařilo získat další prostředky pro naši preventivní činnost. Další kurz jsme uskutečnili v Moravskoslezském kraji. Jeho účastníci byli vybaveni tzv. terénním balíčkem, jehož obsahem jsou propagační materiály pro jejich následnou činnost.

Na dobré cestě je též spolupráce s Ústřední hasičskou školou Jánské Koupele, na kterou se upřímně těšíme. Bez kvalitní spolupráce dobrovolných a profesionálních hasičů se program rozhodně neobejde.

Jsme si vědomi toho, že jsme po sedmi letech realizace programu teprve na začátku. Těší nás ale skutečnost, že jsme mohli takříkajíc prošlápnout pěšinku těm, kterým je a nebo bude naše pojetí školní požární prevence sympatické. Víme velmi dobře, kolik různých problémů a komplikací se může vyskytnout, a že jen samotná dobrá vůle často pro tuto práci nestačí. Za pomoc bych rád poděkoval současnému vedení HZS Moravskoslezského kraje územního odboru Bruntál, jmenovitě kpt. Ing. Jiřímu Patrovskému, u něhož má program plnou podporu. Všem, kteří již vyšli vlastní cestou a měli by zájem o konstruktivní spolupráci (výměna nápadů, materiálů atd.), ještě přidávám adresu naší internetové prezentace, která je: www.hasik.cz.