INFORMACE PRO ZÁJEMCE O REALIZACI PROGRAMU NA ŠKOLE

Praktická realizace preventivně výchovných programů
Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva (zaměřeno na základní školy) a
Hasík CZ - Vaše cesty k bezpečí (zaměřeno na střední školy)
je v jednoltivých krajích v gesci Hasičského záchranného sboru daného kraje.

V případě vašeho zájmu o realizaci programu na vaší škole je proto nezbytné
kontaktovat příslušného krajkého koordinátora PVČ (viz. následující kontakty):

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

kpt. Mgr. Pavla Pražáková
koordinátor PVČ HZS JmK
e-mail: pavla.prazakova@firebrno.cz
tel. 950630118


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

por. Ing. Vladislava Šípková
koordinátor PVČ HZS KhK
e-mail: vladislava.sipkova@hkk.izscr.cz
tel. 950530747


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR LIBERECKÉHO KRAJE

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátor PVČ HZS LbK
e-mail: iva.michalickova@hzslk.cz
tel. 950470230


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

por. Ing. Jiří Kocich
koordinátor PVČ HZS MsK
e-mail: jiri.kocich@hzsmsk.cz
tel. 950739248


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

por. Klára Beranová DiS.
koordinátor PVČ HZS OlK
e-mail: klara.beranova@hzsol.cz
tel. 950770341


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

kpt. PaedDr. Luďka Palzerová
koordinátor PVČ HZS hmP
e-mail: ludka.palzerova@hzspraha.cz
tel. 950811589


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE

kpt. Mgr. Lenka Basáková
koordinátor PVČ HZS PlK
e-mail: lenka.basakova@hzspk.cz
tel. 950330179


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE

nprap. Miloš Mužík
koordinátor PVČ HZS SčK
e-mail: milos.muzik@sck.izscr.cz
tel. 608450470


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

por. Ing. Iva Karafiátová
koordinátor PVČ HZS ÚsK
e-mail: iva.karafiatova@ulk.izscr.cz
tel. 950431231


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE

por. Ing. Adam Fuksa
koordinátor PVČ HZS ZlK
e-mail: adam.fuksa@zlk.izscr.cz
tel. 950670331